Førstehjelpskurs som gir deg minimum av anbefalte førstehjelpskunnskaper, med fokus på hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter.

 Kursvarighet: 2,5-3 timer, inkludert pauser.

KURSETS INNHOLD:

 • Hva er en førstehjelper
 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Bruk av hjertestarter (AED)

Vi kan tilpasse kursets innhold etter krav og ønsker fra bedrifter.

 

KURSET PASSER BLANT ANNET FOR:

 • Alle som trenger hjertestarteropplæring
 • Bedrifter uten ansvar for barn

Pedagogiske kursopplegg


Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.

På kursene stiller vi med mange førstehjelpsdukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.

Share Button