Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller kravene i ‘Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg’ (FSE).

Gjennomføres som privatkurs/hastekurs med digital teori.

Les mer om privatkurs/hastekurs HER.

KURSETS INNHOLD:

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Hjerneslag
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Strømskader
 • Brannskader

Tilleggstema:

 • Bruk av hjertestarter (AED)

Mot ekstra kostnad er det mulig å få med «Bruk av hjertestarter» som et tilleggstema for dette kurset.

Om dette er ønskelig, vennligst oppgi ved bestilling.

KURSET PASSER BLANT ANNET FOR:
 • Elektrikere
 • Alle som jobber med elektriske anlegg
 • Alle som jobber i bedrifter som driver med elektriske anlegg
 • Alle som har ansatte som jobber med elektriske anlegg
 • Ansatte i bygg- og anleggsbransjen

Pedagogiske kursopplegg


Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.

 

Share Button