Livredningskurs hvor du lærer livredning i vann, samt hjerte-lungeredning med fokus på barn og voksne.

Vi arrangerer egne kurs for grupper eller åpne kurs for enkeltpersoner på mandager kl 12:00 – 14:00. Etter at teori kurset er fullført, så møter du i svømmehallen til praktisk del kl. 12:00. Husk å møte minimum 10 minutt før, senest kl. 11:50.


Fullt kurs: 4 timer. teori 2 timer, samt 2 timer praksis i vann (i basseng eller ute/sjø).
Oppfriskningskurs: 2 timer.

Når barnehager, skoler og aktivitetsskoler er ansvarlig for svømming eller bading, eller har med seg barn/ungdom i nærheten av vann, skal det være voksne med godkjent livredningskurs tilstede. Gruppene med barn skal aldri være større enn maks 15 pr. tilsynsperson, som må være flink til å svømme og dykke, og må kunne livredning.
Kilde: Forskrift til opplæringslova § 12-1

HVILKET KURS SKAL DU TA?

  • Fullt kurs: Du må ta fullt kurs hvis du skal ta livredningskurset for første gang, eller hvis kompetansebeviset har gått ut på dato.
  • Oppfriskningskurs: Du kan ta oppfriskningskurs hvis du har et kompetansebevis som ikke er eldre enn 1 år gammelt.

KURSET PASSER BLANT ANNET FOR:

 • Lærere og andre ansatte ved barnehager, skoler og aktivitetsskoler
 • Ledere og veiledere i friluftsliv og vannaktiviteter
 • Bedrifter som er pålagt livredningskurs

Trenger du duplikat av kompetansebevis,  Pris kr 100,-

kontakt oss på epost.

KURSINNHOLD FULLT KURS

TEORI.

 • Alarmplan
 • Varslingsrutiner
 • Sikkerhet på ulykkessted
 • Forebygging av ulykker
 • Menneskets respirasjonssystem
 • Stille drukning og sendrukning
 • Farer og teknikker ved redning av panisk person
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
 • Bruk av forlenget arm

PRAKSIS I VANN:

 • Selvberging/flyting
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
 • Slepeteknikker i overflaten
 • Dykketeknikker
 • Ilandføringsteknikker
 • Frigjøringsgrep fra panisk svømmer
 • Livrednings-ihopp
 • Gjennomføring av livredningsprøven

KURSINNHOLD OPPFRISKNINGSKURS

 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet barn
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på druknet voksen
 • Dykketeknikker
 • Ilandføringsteknikker
 • Gjennomføring av livredningsprøven

KURSINNHOLD LIVREDNINGSPRØVE

 • Ihopp fra bassengkant/brygge
 • Svømming
 • Dykking og ta med synkedukke til overflaten
 • Sleping/ilandføring av en person i overflaten
 • Hjerte-lungeredning (HLR/CPR) på en treningsdukke

VIKTIG INFORMASJON

 • Livredningskurs og livredningsprøve kan gjennomføres i basseng eller sjø.
 • I basseng kreves badetøy, mens det i sjø kreves skjorte og bukse eller fullt undertøy.
 • Alle deltakerne må kunne svømme 200 meter.
 • De som eventuelt vegrer seg for å dykke ned til den dypeste delen av bassenget kan gjennomføre dykkingen på grunnere vann, og bli sertifisert etter dette nivået.


PEDAGOGISKE KURSOPPLEGG

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.

På kursene stiller vi med mange førstehjelpsdukker, slik at deltakerne får god trening i hjerte-lungeredning (HLR/CPR). Deltakerne lærer å følge de samme prioriteringene som ambulansepersonell og leger benytter, for å gi pasienten størst mulig sjanse til å overleve. Kursene legger opp til mye praksis pakket inn med teori, slik at læringsutbyttet blir størst mulig. Ingen lærer førstehjelp og livredning bare ved å se og lytte; man må fysisk få prøve ferdigheter i praksis.

Share Button