Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne.

Gjennomføres som privatkurs/hastekurs med digital teori.

Les mer om privatkurs/hastekurs HER. 

KURSETS INNHOLD:

 • Hva er en førstehjelper
 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Hjerneslag
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader

Tilleggstema:

 • Bruk av hjertestarter (AED)

Mot ekstra kostnad  er  det mulig å få med «Bruk av hjertestarter» som et tilleggstema for dette kurset.

Om dette er ønskelig, vennligst oppgi ved bestilling.

KURSET PASSER BLANT ANNET FOR:

 • Lærere og andre ansatte ved høyskoler og universiteter
 • Kontoransatte
 • Ansatte i servicenæringer
 • Ansatte i bygg- og anleggsbransjen
 • Bedrifter uten ansvar for barn
 • Alle som trenger hjertestarterkurs

 

Pedagogiske kursopplegg

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.

 

Share Button