Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset inkluderer opplæring i bruk av hjertestarter.

Gjennomføres som privatkurs/hastekurs med digital teori.

Les mer om privatkurs/hastekurs HER.

KURSETS INNHOLD:

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning voksen
 • Hjerneslag
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader
 • Strømskader
 • Bruk av hjertestarter (AED)

KURSET PASSER BLANT ANNET FOR:

 • Elektrikere
 • Alle som jobber med elektriske anlegg
 • Alle som jobber i bedrifter som driver med elektriske anlegg
 • Alle som har ansatte som jobber med elektriske anlegg
 • Ansatte i bygg- og anleggsbransjen

PEDAGOGISKE KURSOPPLEGG

Våre pedagogiske kursopplegg følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere. Alle våre hovedinstruktører på førshjelpskurs har en internasjomal sertifisering som instruktør.

 

Share Button