Har du behov for et hastekurs?

Vi tilbyr alle våre førstehjelpskurs som hastekurs. Dette er kurs for enkeltpersoner, der det haster med å få gjennomført et førstehjelpskurs innen kort tid.

Trenger du eller noen av dine ansatte et hastekurs, ring oss på 51890506, eller send oss en mail på post@forstehjelp-stavanger.no.

Vi tilbyr et kurs som består av en digital teoridel, Emergency First Response, etterfulgt av en praktisk del med gjennomgang av øvelser og eventuelle spesialtemaer for kurset, for eks. strømskader, om du har bestilt kurset Førstehjelp med strømskader. Alle våre førstehjelpskurs dekker både teoretisk og praktisk trening i HLR.

Den teoretiske delen  består av selvstudier, Quizer og digital eksamen. Deltakeren kan selv velge språk på den digitale undervisningen. I tillegg får deltaker tilgang til filmer som følger med kursmateriellet. Filmene har kun engelsk tale.

Deltakeren gjennomfører teorien på nettbrett eller PC, og etter endt og bestått teoretisk eksamen vil den praktiske delen gjennomføres i våre lokaler, i Gamle Forusvei 11. Vi avtaler et tidspunkt for gjennomføring av praktiske øvelser. I den praktiske delen gjøres øvelser knyttet til kurset, og i tillegg vil man gjennomgå eventuelle  spesialtemaer for det enkelte kurs, for eksempel strømskader om du bestiller Førstehjelpskurs med Strømskader. Undervisningen i praktisk del er på norsk, med mindre noe annet er avtalt med oppdragsgiver.

Vi setter opp kursets praktiske del så raskt som mulig og ønskelig etter bestått teoridel. Det kan være dagen etter, eller i løpet av få dager etter gjennomført teori. Tidspunkt avtales med den enkelte deltaker. Kursets praktiske del avholdes på dagtid i våre lokaler i Gamle Forusvei 11.

Ta kontakt for mer informasjon

Kurslokale

Førstehjelp – Stavanger – Jæren Dykkersenter
Gamle Forusvei 11
4031 Stavnger

Åpningstid

Tirsdag – Fredag 12:00 – 17:00
Lørdag                   12:00 – 15:00

Share Button