Førstehjelp – Stavanger

Førstehjelp Stavanger er spesialister i opplæring innen førstehjelp og livredning i vann.

Vi tilbyr førstehjelpskurs for 1-2 personer som hastekurs, med gjennomføring i løpet av få dager!

Trenger du eller noen av dine ansatte et hastekurs, ring oss på 51890506, eller send oss en mail på post@forstehjelp-stavanger.no.

Kurset består av en digital teoridel, PADI Emergency First Response, etterfulgt av en praktisk del med gjennomgang av øvelser og eventuelle spesialtemaer for kurset, for eks. strømskader.

Den teoretiske delen  består av selvstudier, Quizer og digital eksamen. Deltakeren kan selv velge språk på den digitale undervisningen. I tillegg får deltaker tilgang til filmer som følger med kursmateriellet. Filmene har kun engelsk tale.

Deltakeren gjennomfører teorien på nettbrett eller PC, og etter endt og bestått teoretisk eksamen vil den praktiske delen gjennomføres i våre lokaler, i Gamle Forusvei 11. Vi avtaler et tidspunkt for gjennomføring av praktiske øvelser. I den praktiske delen gjøres øvelser knyttet til kurset, og i tillegg vil man gjennomgå eventuelle  spesialtemaer for det enkelte kurs, for eksempel strømskader om du bestiller Førstehjelpskurs med Strømskader. Undervisningen i praktisk del er på norsk, med mindre noe annet er avtalt med oppdragsgiver.

Vi setter da opp kursets praktiske del så raskt som mulig og ønskelig etter bestått teoridel. Det kan være dagen etter, eller i løpet av få dager etter gjennomført teori. Tidspunkt avtales med den enkelte deltaker. Kursets praktiske del avholdes på dagtid i våre lokaler i Gamle Forusvei 11.

Vi tilbyr kurs i førstehjelp på voksen med strømskader og bruk av AED (hjertestarter). Vi tilbyr også vanlige kurs i førstehjelp på på voksen, barn og spedbarn.

Våre pedagogiske kursopplegg er i bruk over hele verden, og følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere.

 

ÅPNE KURS I STAVANGER – JÆREN DYKKERSENTER

Vi har for tiden ingen åpne kurs, men arrangerer kurs for enkeltpersoner eller små grupper som trenger hastekurs.

FØRSTEHJELP –  STAVANGER – JÆREN DYKKERSENTER

Undervisningslokale:

Basseng livredningskurs:

Kontakt oss

Share Button