Førstehjelp – Stavanger

Førstehjelp Stavanger er spesialister i opplæring innen førstehjelp og livredning i vann.

Vi tilbyr førstehjelpskurs for 1-2 personer som hastekurs, på dagen, eller i løpet av få dager!

Trenger du eller noen av dine ansatte et hastekurs, ring oss på 51890506, eller send oss en mail på post@forstehjelp-stavanger.no.

Vi setter da opp kurset så raskt som mulig og ønskelig. Det kan være på dagen, eller i løpet av få dager. Kursene avholdes på dagtid i våre lokaler i Gamle Forusvei 11.

Vi tilbyr kurs i førstehjelp på voksen med strømskader og bruk av AED (hjertestarter). Vi tilbyr også vanlige kurs i førstehjelp på på voksen, barn og spedbarn.

Våre pedagogiske kursopplegg er i bruk over hele verden, og følger både norske og internasjonale retningslinjer for opplæring av førstehjelpere og livreddere.

 

ÅPNE KURS I STAVANGER – JÆREN DYKKERSENTER

Vi har for tiden ingen åpne kurs, men arrangerer kurs for enkeltpersoner eller små grupper som trenger hastekurs.

FØRSTEHJELP –  STAVANGER – JÆREN DYKKERSENTER

Undervisningslokale:

Basseng livredningskurs:

Kontakt oss

Share Button